נגישות

נגישות

 יש אנשים שנולדו עם מוגבלות, אבל כל אחת, וכל אחד מאיתנו, יכול להפוך בין רגע, לאדם עם מוגבלות.

להיזקק להליכה באמצעות הליכון או כסא גלגלים, לא להיות מסוגל להכנס או לצאת ממקומות לא נגישים, כפי שעשיתם בקלות, לפני המוגבלות.

להיות מוגבל בראיה או בשמיעה, לא להיות מסוגל להבין ולקבל שירות פשוט, כפי שעשיתם בקלות מבלי לחשוב פעמיים, לפני המוגבלות

נגישות היא יצירת מרחב ציבורי נגיש, שיאפשר לאנשים עם מוגבלות השתלבות וגישה לשירותים, באופן עצמאי, וכבוד, כאחד האדם.

.בהתאם לדיני הנגישות , חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , והתקנות שהוצאו מכוחו, היום הנגישות היא לא מותרות.

בהתאם לבחינת הנסיבות, במידה וקיימת הפרה של חובת הנגישות, בית משפט רשאי לפסוק לתובע פיצוי כספי , אף ללא צורך בהוכחת נזק ,  עד 50,000 ש"ח  סכום בסיסי (*גובה הפיצוי  צמוד למדד , ומתעדכן אחת לשנה).

הפיצוי נקבע בהסתמך על שיקול דעתו של ביהמ"ש ובהתאם לחומרת ההפרה.

במידה ונתקלתם במקרים של העדר נגישות פיזית או סירוב למתן שירות נגיש, מומלץ לפנות ליצוג משפטי ע”י עורך דין, בעל ניסיון והכשרה מקצועית , בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

נגישות בפשטות !

 

אורנית 2, תל מונד, 4060602 | law4moms@gmail.com | טלפון: 077-4655055 | נייד: 054-4450505 | פקס: 077-4655056

האמור באתר זה, אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי מקצועי. תוכן האתר נכון למועד כתיבתו בלבד, ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת. כל הזכויות והתכנים באתר זה שמורים לעו"ד ענבר בכר לוי.
העתקה בלתי מורשית של התוכן הינה עבירה על חוק זכויות יוצרים | עיצוב אתרים www.DanaDesign.co.il